Akademisyen

Hasan Hüseyin Yıldırım Malatyalıdır, ama aynı zamanda 1992’den beri Hacettepelidir de. Yönetim ve strateji doçentidir. Sağlık politikaları uzmanlık alanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorası Hacettepeden. Doktora sonrası araştırma ve eğitimi LSE’den. Akademisyenlik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir onun için. Gerçek ve makbul akademisyenin; Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreten ve bütün bunları ilimle taçlandıran bir kişi olduğuna inanır. Akademik çalışma alanları ile ilgili olarak evrensel bilgi birikimine değer katmak için çalışır. Yıldırım’ın literatüre kazandırdığı çalışmalarını görmek için tıklayınız.

Girişimci

Hasan Hüseyin Yıldırım tarafından kurulan ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim, yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek“yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında Hacettepe Teknokent’te konuşlanmış bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge, inovasyon ve düşünce kuruluşudur. ABSAM sayfası için tıklayınız.

Yazar

Hasan Hüseyin Yıldırım; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri ile ilgili politika, ekonomi ve yönetim konularında yazmaktadır. Temel düsturu ise; “Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır”. Yazılmayan bilginin ömrü kısa olur ve yazmadığın bilgi sana ait değildir. Yıldırım’ın yazabildiklerine ve yazabileceklerine ulaşmak için tıklayınız.