"Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır."
Anasayfa 2018-01-25T12:31:48+00:00

Akademisyen

Hasan Hüseyin Yıldırım Malatyalıdır. Sağlık politikaları uzmanlık alanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorası Hacettepeden. Doktora sonrası araştırma ve eğitimi LSE’den. Akademisyenlik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir onun için. Gerçek ve makbul akademisyenin; Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreten ve bütün bunları ilimle taçlandıran bir kişi olduğuna inanır. Akademik çalışma alanları ile ilgili olarak evrensel bilgi birikimine değer katmak için çalışır. Yıldırım’ın literatüre kazandırdığı çalışmalarını görmek için tıklayınız.

Konuşmacı

Hasan Hüseyin Yıldırım “Sağlık ve Siyaset Söyleşileri” kapsamında; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda üniversitelerde, kongrelerde, sağlık kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve benzeri platformlarda konuşmacı olarak yer almaktadır. Sağlık ve Siyaset Söyleşileri sayfası için tıklayınız.

Yazar

Hasan Hüseyin Yıldırım “Sağlık ve Siyaset Yazıları” kapsamında; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri ile ilgili politika, ekonomi ve yönetim konularında yazmaktadır. Temel düsturu ise; “Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır”. Yazılmayan bilginin ömrü kısa olur ve yazmadığın bilgi sana ait değildir. Yıldırım’ın yazabildiklerine ve yazabileceklerine ulaşmak için tıklayınız.