"Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır."
15 05, 2018

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Yazar: |2018-05-28T16:31:50+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

Tıp insanlık tarihi kadar eskidir. Hz. Âdem’den beri insanoğlu sağlık sorunlarıyla karşılaşmakta ve bunların çözümü için, Yüce Allah’ın öğrettiği kelimelerle çareler aramaktadır. Dolayısıyla insanoğlu var olduğundan bu yana, her dönemin/zamanın olanakları, deneyimleri ve birikimleri çerçevesinde şekillenen bir tıbbı, tıbbi uygulaması ve bu tıbbın bir ürünü olan sağlık örgütlenmesi var olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

15 05, 2018

TÜSPE Basın Buluşmaları: Birinci Yılında TÜSPE

Yazar: |2018-05-28T17:09:06+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

Türkiye’de sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında Ar-Ge yapmak ve/veya Ar-Ge’yi desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde hâlihazırda yedi enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerin en yenisi ise Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) olup, 25 Mart 2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara merkezli olarak kurulmuştur. [...]

15 05, 2018

Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri Tıbbı

Yazar: |2018-05-28T16:26:15+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

Toplumların sosyal hayatında, ekonomik kalkınmasında ve dünya ile entegreleşmesinde önemli bir unsur haline gelmeye başlayan sağlık turizmi endüstrisi; çok geniş bir ürün ve destinasyon yelpazesinden oluşmakta ve çok sayıda kamu ve özel paydaşın uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde dahil olduğu bir alan olmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.

18 10, 2017

Türk Tıp Dünyası Kurultayı 2017: Aşı, Genom ve Sağlık Politikaları

Yazar: |2018-05-28T16:25:08+00:00Ekim 18th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

İlki 2014 yılında, bu yıl ise dördüncüsü düzenlenen ve Türk sağlık diasporası ile yurt içi bilim insanlarını buluşturan eşsiz bir platform olan Türk Tıp Dünyası Kurultayı (TTDK), 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. TTDK’nın bu yılki ana temalarını ise; aşı, genom ve sağlık politikaları oluşturmaktadır. Ek olarak bu yıl ilk defa TÜSEB Aziz Sancar [...]

16 10, 2017

Sağlık İş Yerinde Şiddet: Kuramsal Bir Çerçeve

Yazar: |2018-05-28T16:24:24+00:00Ekim 16th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Gün geçmiyor ki medyaya, sağlık iş yerinde şiddet ile ilgili bir haber düşmesin. Bu düşmeler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Bu artan yansımaların iki temel açıklaması olabilir: Birincisi, şiddet gerçekten gittikçe artış eğilimi göstermektedir. İkincisi ise, şiddet her zaman yaygın olan bir olgudur, ancak medyaya yansımasının insidansı artmıştır. Ne olursa olsun ortada sorgulanması [...]

7 10, 2017

Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik: Türkiye Açısından Bazı Saptamalar ve Değerlendirmeler

Yazar: |2018-05-28T16:23:28+00:00Ekim 7th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Sağlık turizmi endüstrisi, doğası gereği iç ve dış çevresel dinamiklere oldukça duyarlı olan bir sektör olması hasebiyle, sürekli olarak uygun ortam şartlarının varlığını gerekli kılan ve de ilgi isteyen bir alandır. Sürdürülebilir bir sağlık turizmi endüstrisi oluşturmak ve bunu geliştirmek birçok politikanın eşzamanlı olarak çalışılmasına ve de yürütülmesine bağlıdır. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

7 10, 2017

Başlarken: TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü

Yazar: |2018-05-28T16:33:49+00:00Ekim 7th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Devletler; refah düzeyi yüksek, huzurlu ve birlik içinde yaşayan bireylerden oluşan toplumlar oluşturmayı amaçlar. Refah düzeyi yüksek toplumlar, diğerlerine ek olarak, milli gelirin yüksekliği ve bu gelirin adaletli dağılımının sağlanmış olması yanında, sosyal güvencesi olan, eğitimli ve sağlıklı bireyler ile mümkündür. Ayrıntılar için tıklayınız.

12 02, 2017

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Yazar: |2018-05-28T16:34:43+00:00Şubat 12th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen “Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdenlenmesi Çalıştayı”na (10-11 Şubat 2017, Ankara) davetli konuşmacı olarak katılıp, “Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme” adlı bir konuşma yaptım. Bu vesile ile bizi davet eden Enstitü Başkanı Doç. [...]

29 01, 2017

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları

Yazar: |2018-05-28T16:35:32+00:00Ocak 29th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

İnsanoğlu var olduğundan beri, bir arada yaşama ihtiyacı ve bu bir arada yaşamanın gereği olarak da yönetim ihtiyacı her zaman var olmuştur. Bu ihtiyaç zamanla; yerleşik hayata geçme, sanayileşme, şehirleşme, teknolojinin gelişmesi, nüfusların büyümesi ve ulus devletlerin ortaya çıkması ile birlikte, toplumların belirli kurumlar ve kurallar temelinde  yönetilmesi pratiğine evrilmiştir. Bu evrilmenin ortaya çıkardığı [...]

6 05, 2016

Özel Hastanelerin “5’i 1 Yerde” İmtihanı!

Yazar: |2018-05-28T16:36:20+00:00Mayıs 6th, 2016|Genel-tr|0 Yorum

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Koru Hastaneleri’nin davetlisi olarak “Hasan Hüseyin Yıldırım ile Sağlık ve Siyaset Söyleşileri” kapsamında “Özel Hastanelerin ‘5’i 1 Yerde’ İmtihanı” adlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Koru Hastanelerinin sahibi Sayın Prof. Dr. Hasan Biri’ye ve değerli ekibine davetleri ve ev sahiplikleri için çok teşekkür ederim. Türkiye sağlık sisteminde önemli bir fonksiyon icra eden [...]