"Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır."

Sağlık Örgütlenmesi ve Tıp/Sağlık Eğitimi: Türkiye İran’dan Ne Öğrenebilir?

Bu yazıda tıp ve sağlık eğitiminin yeniden tasarlanmasına ilişkin olarak Türkiye için radikal bir model önerisi yapılmaktadır. İran’da 30 yıllık başarılı bir pratiği olan bu model, hizmet sunumu ile tıp ve sağlık eğitimini tek bir çatı altında bir araya getiren ve bütünleştiren bir modeldir. Bu modelin İran’daki ismi “Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı”dır (Şekil 1).

Tablo 1’den de görülebildiği üzere Türkiye ile İran sosyo-ekonomik açıdan oldukça benzeşen iki ülkedir. Dolayısıyla karşılaştırmalı sağlık sistemleri nosyonuna da uygun iki ülke konumundadır.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Yazar: |2018-05-28T16:59:09+00:00Ocak 19th, 2016|Genel|0 Yorum

Yazar Hakkında:

Hasan Hüseyin Yıldırım bir akademisyen, araştırmacı, yazar, danışman, konuşmacı, eğitimci ve girişimcidir. Malatyalı olan Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan 1996 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuş ve aynı yıl Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’ndan alan Yıldırım; British Council’ın Chevening Bursu ile London School of Economics and Political Science, LSE Health Araştırma Merkezi’nde Visiting Research Associate (2005-2006) olarak çalışmıştır. Yıldırım bu ziyaret esnasında ağırlıklı olarak Avrupa Birliği sağlık politikalarının Türkiye sağlık politikaları ve sistemi üzerine etkileri konusunda araştırmalar yapmıştır. Dr. Yıldırım, Eylül 2017'ye kadar Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde Sağlık Politikaları Profesörü olan Dr. Yıldırım aynı zamanda TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü başkanıdır.