HHY Kimdir?

Hasan Hüseyin Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan 1996 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Sağlık İdaresi Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalından alan Yıldırım; British Council’ın Chevening Bursu ile LSE Health Research Centre’de (Londra) Visiting Research Associate (2005-2006) olarak çalışmıştır. Yıldırım bu ziyareti esnasında ağırlıklı olarak; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, sağlık finansmanı ve Avrupa Birliği sağlık politikalarının Türkiye sağlık politikaları ve sistemi üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmıştır.

Yıldırım Temmuz 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümünde sağlık politikaları konusunda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde sağlık politikaları öğretim üyesi olan Yıldırım aynı zamanda TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Türkiye adına TÜSPE ekibi ile birlikte DSÖ EVIPNet Europe üyesi olan Yıldırım, yine ekibi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluna da bilimsel, lojistik ve teknik destek sağlamaktadır. Yıldırım ek olarak “G20 Global Innovation Hub for Improving Value in Health”in Steering Committee üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Yıldırım geçmişte; TÜSEB Genel Sekreter Vekilliği (2020-2021), TÜSEB Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-2020), TÜSEB Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Başkanvekilliği (2017-2020), Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2013), ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi kuruculuğu ve direktörlüğü (2013-2017), Avrupa Sağlık Yönetimi Derneği (European Health Management Association/EHMA, Belçika) Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2016), TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Danışmanlığı (2015-2017), Uluslararası Sağlık Araştırmaları Merkezi (International Healthcare Research Center, ABD) Danışma Kurulu Üyeliği (2013-2016) ve Sağlık-Sen Danışmanlığı (2008-2015) gibi görevlerde bulunmuştur. Ek olarak Yıldırım, TBMM’de kurulan “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nda (2012-2013) Komisyon Uzmanı sıfatı ile de görev yapmıştır.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında finanse edilen “Health PROMeTHEUS: Health Professional Mobility in European Union Study” (2009-2012) adlı uluslararası projede Türkiye’yi temsilen yer alan Yıldırım, Sağlık-Sen adına yapılan “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması”nı (2014) gerçekleştiren ekipte ve Sağlık Bakanlığı adına kaleme alınan “Türkiye Medikal Turizmi Raporu 2013” ve “Türkiye Uluslararası Hasta Raporu 2015-2016” raporlarını hazırlayan ekipte yer almıştır.

150’nin üzerinde makale, kitap bölümü ve kitap yayınlayan Yıldırım’ın bölüm yazarları arasında yer aldığı “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” (2013, editörler: Yıldız M ve Sobacı MZ) adlı kitap, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2014 Yılı Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Kayda Değer Telif Eser Ödülü almıştır. Ek olarak Yıldırım; Hacettepe Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, SİODER Yılın Lider Kamu Yöneticisi Ödülü ve By Protokol Dergisi Gümüş Kariyer Yılın Bürokratı Ödülü sahibidir.

Sağlık politikaları konusunda uzmanlaşan Yıldırım’ın çalışmaları; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri ile ilgili politika, yönetim ve ekonomi konularına yoğunlaşmaktadır.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Ankara

TÜSEB
Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
Ankara