HHY Kimdir?

Malatyalı olan Hasan Hüseyin Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan 1996 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Sağlık İdaresi Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalından alan Yıldırım; British Council’ın Chevening Bursu ile LSE Health Research Centre’de (Londra) Visiting Research Associate (2005-2006) olarak çalışmıştır. Yıldırım bu ziyareti esnasında ağırlıklı olarak; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, sağlık finansmanı ve Avrupa Birliği sağlık politikalarının Türkiye sağlık politikaları ve sistemi üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmıştır. Yıldırım, Temmuz 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümünde sağlık politikaları konusunda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olan Yıldırım geçmişte; TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Kurucu Başkanlığı (2017-2023), Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluna bilimsel, lojistik ve teknik destek sağlama (2018-2022), TÜSEB Genel Sekreter Vekilliği (2020-2021), TÜSEB Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-2020), TÜSEB Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Başkanvekilliği (2017-2020), Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2013), Hacettepe Teknokent’te mukim AB Sağlık Araştırmaları Merkezi (ABSAM) kuruculuğu ve direktörlüğü (2013-2017), Avrupa Sağlık Yönetimi Derneği (European Health Management Association/EHMA, Belçika) Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2016), TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Danışmanlığı (2015-2017), Uluslararası Sağlık Araştırmaları Merkezi (International Healthcare Research Center, ABD) Danışma Kurulu Üyeliği (2013-2016), Sağlık-Sen Danışmanlığı (2008-2015) ve TBMM Meclis Araştırması Komisyonunda komisyon uzmanı (2012-2013) gibi görevlerde bulunmuştur.

Yıldırım birçok ulusal ve uluslararası proje ve oluşumda görev almış, almaya da devam etmektedir. Bunların bazıları; WHO EVIPNet Europe ağı (2019-2023), European Observatory on Health Systems and Policies Health Systems in Action Insights (2022), TDT Sağlık Sistemi ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi Projesi (2022), G20 Global Innovation Hub for Improving Value in Health Steering Committee üyeliği (2020-2023), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında finanse edilen “Health PROMeTHEUS: Health Professional Mobility in European Union Study” (2009-2012) projesi, Sağlık-Sen Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması (2014) olarak belirtilebilir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale, rapor, analiz ve sunum çalışması olan Yıldırım’ın bölüm yazarları arasında yer aldığı “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” (2013, editörler: Yıldız M ve Sobacı MZ) adlı kitap, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2014 Yılı Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) Kayda Değer Telif Eser Ödülü almıştır. Ek olarak Yıldırım; Hacettepe Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü, İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, Sioder Yılın Lider Kamu Yöneticisi Ödülü ve By Protokol Dergisi Gümüş Kariyer Yılın Bürokratı Ödülü sahibidir.

Sağlık politikaları konusunda uzmanlaşan Yıldırım’ın çalışmaları; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri ile ilgili politika, yönetim ve ekonomi konularına odaklanmaktadır.

Yıldırım, son dönemdeki araştırmalarını genelde İslam ve Tıp araştırmaları, özelde ise Tıbb-ı Nebevi üzerine yoğunlaştırmış bulunmaktadır

Tam CV için tıklayınız (pdf).