“Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır.”

Hasan Hüseyin Yıldırım Hakkında

Malatyalı olan Hasan Hüseyin Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan 1996 yılında dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Sağlık İdaresi Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalından alan Yıldırım; British Council’ın Chevening Bursu ile LSE Health Research Centre’de (Londra) Visiting Research Associate (2005-2006) olarak çalışmıştır. Yıldırım bu ziyaret esnasında ağırlıklı olarak; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, sağlık finansmanı ve Avrupa Birliği sağlık politikalarının Türkiye sağlık politikaları ve sistemi üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmıştır. Yıldırım Temmuz 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümünde sağlık politikaları konusunda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halihazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde sağlık politikaları konusunda görev yapan Yıldırım aynı zamanda TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Kurucu Başkanıdır. 2019 yılından itibaren aynı zamanda TÜSEB Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmakta olan Yıldırım kısa bir süre TÜSEB genel sekreterliğine de vekalet etmiştir.

COVID-19 Salgınının Düşündürdükleri: Sağlık Politikası Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 ay içinde de tüm dünyayı sarıp salgın haline gelen COVID-19 salgını; istisnasız bütün dünyada yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde herkesi, her kesimi ve bütün sektörleri derinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yazar: |2020-10-04T10:24:41+00:00Mayıs 26th, 2020|Sağlık ve Siyaset Yazıları|0 Yorum

Sağlık Politikalarında Birlik Arayışı

Özel Hastaneler Platformu tarafından 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da “sağlık politikalarında birlik ve istikrar arayışı” ana teması ile bu sene sekizincisi düzenlenen Sağlık Zirvesine davetli konuşmacı olarak “Sağlık Politikalarında Birlik Arayışı” oturumunda panelist olarak yer aldım. Öncelikle Platform Başkanı Sayın Dr. Mehmet Altuğ’a nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi de [...]

Yazar: |2020-10-04T10:31:12+00:00Kasım 12th, 2019|Genel-tr|0 Yorum

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Tıp insanlık tarihi kadar eskidir. Hz. Âdem’den beri insanoğlu sağlık sorunlarıyla karşılaşmakta ve bunların çözümü için, Yüce Allah’ın öğrettiği kelimelerle çareler aramaktadır. Dolayısıyla insanoğlu var olduğundan bu yana, her dönemin/zamanın olanakları, deneyimleri ve birikimleri çerçevesinde şekillenen bir tıbbı, tıbbi uygulaması ve bu tıbbın bir ürünü olan sağlık örgütlenmesi var olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

Yazar: |2018-05-28T16:31:50+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

TÜSPE Basın Buluşmaları: Birinci Yılında TÜSPE

Türkiye’de sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında Ar-Ge yapmak ve/veya Ar-Ge’yi desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde hâlihazırda yedi enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerin en yenisi ise Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) olup, 25 Mart 2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara merkezli olarak kurulmuştur. [...]

Yazar: |2018-05-28T17:09:06+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri Tıbbı

Toplumların sosyal hayatında, ekonomik kalkınmasında ve dünya ile entegreleşmesinde önemli bir unsur haline gelmeye başlayan sağlık turizmi endüstrisi; çok geniş bir ürün ve destinasyon yelpazesinden oluşmakta ve çok sayıda kamu ve özel paydaşın uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde dahil olduğu bir alan olmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yazar: |2018-05-28T16:26:15+00:00Mayıs 15th, 2018|Genel-tr|0 Yorum

Türk Tıp Dünyası Kurultayı 2017: Aşı, Genom ve Sağlık Politikaları

İlki 2014 yılında, bu yıl ise dördüncüsü düzenlenen ve Türk sağlık diasporası ile yurt içi bilim insanlarını buluşturan eşsiz bir platform olan Türk Tıp Dünyası Kurultayı (TTDK), 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. TTDK’nın bu yılki ana temalarını ise; aşı, genom ve sağlık politikaları oluşturmaktadır. Ek olarak bu yıl ilk defa TÜSEB Aziz Sancar [...]

Yazar: |2018-05-28T16:25:08+00:00Ekim 18th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Sağlık İş Yerinde Şiddet: Kuramsal Bir Çerçeve

Gün geçmiyor ki medyaya, sağlık iş yerinde şiddet ile ilgili bir haber düşmesin. Bu düşmeler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Bu artan yansımaların iki temel açıklaması olabilir: Birincisi, şiddet gerçekten gittikçe artış eğilimi göstermektedir. İkincisi ise, şiddet her zaman yaygın olan bir olgudur, ancak medyaya yansımasının insidansı artmıştır. Ne olursa olsun ortada sorgulanması [...]

Yazar: |2018-05-28T16:24:24+00:00Ekim 16th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik: Türkiye Açısından Bazı Saptamalar ve Değerlendirmeler

Sağlık turizmi endüstrisi, doğası gereği iç ve dış çevresel dinamiklere oldukça duyarlı olan bir sektör olması hasebiyle, sürekli olarak uygun ortam şartlarının varlığını gerekli kılan ve de ilgi isteyen bir alandır. Sürdürülebilir bir sağlık turizmi endüstrisi oluşturmak ve bunu geliştirmek birçok politikanın eşzamanlı olarak çalışılmasına ve de yürütülmesine bağlıdır. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

Yazar: |2020-10-04T10:27:48+00:00Ekim 7th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Başlarken: TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü

Devletler; refah düzeyi yüksek, huzurlu ve birlik içinde yaşayan bireylerden oluşan toplumlar oluşturmayı amaçlar. Refah düzeyi yüksek toplumlar, diğerlerine ek olarak, milli gelirin yüksekliği ve bu gelirin adaletli dağılımının sağlanmış olması yanında, sosyal güvencesi olan, eğitimli ve sağlıklı bireyler ile mümkündür. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yazar: |2018-05-28T16:33:49+00:00Ekim 7th, 2017|Genel-tr|0 Yorum

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen “Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdenlenmesi Çalıştayı”na (10-11 Şubat 2017, Ankara) davetli konuşmacı olarak katılıp, “Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme” adlı bir konuşma yaptım. Bu vesile ile bizi davet eden Enstitü Başkanı Doç. [...]

Yazar: |2020-10-04T11:29:59+00:00Şubat 12th, 2017|Genel-tr|0 Yorum
Go to Top