Hasan Hüseyin Yıldırım, 25 yıllık sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemleri ile ilgili politika, yönetim ve ekonomi konularına ilişkin akademik ve bilimsel bilgi birikimini TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanlığı ile bürokratik alana taşımıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız.