“Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır.”
26 05, 2020

COVID-19 Salgınının Düşündürdükleri: Sağlık Politikası Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme

By |2020-10-04T10:24:41+00:00May 26th, 2020|Sağlık ve Siyaset Yazıları|0 Comments

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 2 ay içinde de tüm dünyayı sarıp salgın haline gelen COVID-19 salgını; istisnasız bütün dünyada yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde herkesi, her kesimi ve bütün sektörleri derinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız.

12 11, 2019

Sağlık Politikalarında Birlik Arayışı

By |2020-10-04T10:31:12+00:00November 12th, 2019|Genel-tr|0 Comments

Özel Hastaneler Platformu tarafından 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da “sağlık politikalarında birlik ve istikrar arayışı” ana teması ile bu sene sekizincisi düzenlenen Sağlık Zirvesine davetli konuşmacı olarak “Sağlık Politikalarında Birlik Arayışı” oturumunda panelist olarak yer aldım. Öncelikle Platform Başkanı Sayın Dr. Mehmet Altuğ’a nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi de [...]

15 05, 2018

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

By |2018-05-28T16:31:50+00:00May 15th, 2018|Genel-tr|0 Comments

Tıp insanlık tarihi kadar eskidir. Hz. Âdem’den beri insanoğlu sağlık sorunlarıyla karşılaşmakta ve bunların çözümü için, Yüce Allah’ın öğrettiği kelimelerle çareler aramaktadır. Dolayısıyla insanoğlu var olduğundan bu yana, her dönemin/zamanın olanakları, deneyimleri ve birikimleri çerçevesinde şekillenen bir tıbbı, tıbbi uygulaması ve bu tıbbın bir ürünü olan sağlık örgütlenmesi var olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

15 05, 2018

TÜSPE Basın Buluşmaları: Birinci Yılında TÜSPE

By |2018-05-28T17:09:06+00:00May 15th, 2018|Genel-tr|0 Comments

Türkiye’de sağlık bilimi ve biyoteknolojisi alanında Ar-Ge yapmak ve/veya Ar-Ge’yi desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde hâlihazırda yedi enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerin en yenisi ise Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) olup, 25 Mart 2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara merkezli olarak kurulmuştur. [...]

15 05, 2018

Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri Tıbbı

By |2018-05-28T16:26:15+00:00May 15th, 2018|Genel-tr|0 Comments

Toplumların sosyal hayatında, ekonomik kalkınmasında ve dünya ile entegreleşmesinde önemli bir unsur haline gelmeye başlayan sağlık turizmi endüstrisi; çok geniş bir ürün ve destinasyon yelpazesinden oluşmakta ve çok sayıda kamu ve özel paydaşın uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde dahil olduğu bir alan olmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.

18 10, 2017

Türk Tıp Dünyası Kurultayı 2017: Aşı, Genom ve Sağlık Politikaları

By |2018-05-28T16:25:08+00:00October 18th, 2017|Genel-tr|0 Comments

İlki 2014 yılında, bu yıl ise dördüncüsü düzenlenen ve Türk sağlık diasporası ile yurt içi bilim insanlarını buluşturan eşsiz bir platform olan Türk Tıp Dünyası Kurultayı (TTDK), 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. TTDK’nın bu yılki ana temalarını ise; aşı, genom ve sağlık politikaları oluşturmaktadır. Ek olarak bu yıl ilk defa TÜSEB Aziz Sancar [...]

16 10, 2017

Sağlık İş Yerinde Şiddet: Kuramsal Bir Çerçeve

By |2018-05-28T16:24:24+00:00October 16th, 2017|Genel-tr|0 Comments

Gün geçmiyor ki medyaya, sağlık iş yerinde şiddet ile ilgili bir haber düşmesin. Bu düşmeler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Bu artan yansımaların iki temel açıklaması olabilir: Birincisi, şiddet gerçekten gittikçe artış eğilimi göstermektedir. İkincisi ise, şiddet her zaman yaygın olan bir olgudur, ancak medyaya yansımasının insidansı artmıştır. Ne olursa olsun ortada sorgulanması [...]

7 10, 2017

Sağlık Turizminde Sürdürülebilirlik: Türkiye Açısından Bazı Saptamalar ve Değerlendirmeler

By |2020-10-04T10:27:48+00:00October 7th, 2017|Genel-tr|0 Comments

Sağlık turizmi endüstrisi, doğası gereği iç ve dış çevresel dinamiklere oldukça duyarlı olan bir sektör olması hasebiyle, sürekli olarak uygun ortam şartlarının varlığını gerekli kılan ve de ilgi isteyen bir alandır. Sürdürülebilir bir sağlık turizmi endüstrisi oluşturmak ve bunu geliştirmek birçok politikanın eşzamanlı olarak çalışılmasına ve de yürütülmesine bağlıdır. Ayrıntılar için tıklayınız. [...]

7 10, 2017

Başlarken: TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü

By |2018-05-28T16:33:49+00:00October 7th, 2017|Genel-tr|0 Comments

Devletler; refah düzeyi yüksek, huzurlu ve birlik içinde yaşayan bireylerden oluşan toplumlar oluşturmayı amaçlar. Refah düzeyi yüksek toplumlar, diğerlerine ek olarak, milli gelirin yüksekliği ve bu gelirin adaletli dağılımının sağlanmış olması yanında, sosyal güvencesi olan, eğitimli ve sağlıklı bireyler ile mümkündür. Ayrıntılar için tıklayınız.

12 02, 2017

Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme

By |2020-10-04T11:29:59+00:00February 12th, 2017|Genel-tr|0 Comments

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen “Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdenlenmesi Çalıştayı”na (10-11 Şubat 2017, Ankara) davetli konuşmacı olarak katılıp, “Sezaryen Oranları Azaltılabilir mi? Yöntemler Ne Olmalıdır? Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Perspektifiyle Bir Değerlendirme” adlı bir konuşma yaptım. Bu vesile ile bizi davet eden Enstitü Başkanı Doç. [...]

Go to Top