Ayrıntılı CV
ABSAM Yayınları
HEALTH POLICY BOOKS
TÜSPE Yayınları