Bu yazıda tıp ve sağlık eğitiminin yeniden tasarlanmasına ilişkin olarak Türkiye için radikal bir model önerisi yapılmaktadır. İran’da 30 yıllık başarılı bir pratiği olan bu model, hizmet sunumu ile tıp ve sağlık eğitimini tek bir çatı altında bir araya getiren ve bütünleştiren bir modeldir. Bu modelin İran’daki ismi “Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı”dır (Şekil 1).

Tablo 1’den de görülebildiği üzere Türkiye ile İran sosyo-ekonomik açıdan oldukça benzeşen iki ülkedir. Dolayısıyla karşılaştırmalı sağlık sistemleri nosyonuna da uygun iki ülke konumundadır.

Ayrıntılar için tıklayınız.