Proje Açıklaması

AB’nin sosyal boyutunun kavramsallaştırılmasına dair modelimizi görmek için;