Proje Açıklaması

Global ölçekte geliştirdiğimiz “Sağlık Turizminde Hiyerarşik Markalaşma Modeli”ni incelemek için;