Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi Modeli için;