Hasan Hüseyin Yıldırım “Sağlık ve Siyaset Söyleşileri” kapsamında; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda üniversitelerde, kongrelerde, hastanelerde ve benzeri platformlarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Söyleşi talebinde bulunmak için: 0 543 302 40 80 | [email protected]