Bu kısa yazının amacı, sağlıklı yaşam ile sağlık okuryazarlığı ilişkisine ilişkin bir çerçeve ortaya koymaktır.

Ayrıntılar için tıklayınız.