Bu yazının amacı Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile yapımı devam eden ve peyderpey faaliyete geçecek olan şehir hastaneleri açısından olası alternatif yönetim modellerini ortaya koyup tartışmaktır. Bu amaçla ilk olarak KÖO kısaca ele alınacaktır. Akabinde Türkiye sağlık sektörü açısından KÖO’de mevcut durum ortaya konulacaktır. Daha sonra ise şehir hastaneleri için alternatif yönetim modelleri ortaya konulacaktır.

Ayrıntılar için tıklayınız.