Bu yazının amacı; din ile bilimin sanıldığının aksine, çelişmediğini, ayrışmadığını, hatta bilim yapmanın İslam Dininin bir emri olduğunu açıkça gözler önüne sermektir.

Ayrıntılar için tıklayınız.